Chuyên đề "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực"

Dự giờ chuyên đề " Ứng dụng lực đàn hồi lò xo" của trường tổ Tự nhiên II đã thành công tốt đẹp. Đây là dịp để thúc đẩy, tạo điều kiện cho đội ngũ được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm dạy học với đồng nghiệp, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019. Người thực hiện: Khuất Thị Thúy Liên
        Sau đây là một vài hình ảnh về buổi chuyên đề:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám cưới và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.