Các lực trong tự nhiên

Các lực trong tự nhiên
Các lực trong tự nhiên

© hiepkhachquay | http://www.thuvienvatly.com

Một trong những đặc trưng cơ bản trong vật lí học là sự tồn tại của các lực giữ vật chất lại với nhau. Ví dụ, có các lực giữ tế bào lại với nhau hình thành nên cơ thể con người, và có lực hấp dẫn giữ chúng ta trên mặt đất và mặt trăng trên quỹ đạo xung quanh trái đất

Đọc tiếp