Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 từ năm 1999 - 2011

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 từ năm 1999 - 2011
Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi, xin giới thiệu đến các bạn: Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 từ năm 1999 - 2011.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12
Tải về

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

 KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12
NĂM HỌC 1999 - 2000
MÔN THI: TOÁN - BẢNG: A


Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

 KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI
HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT
Năm học: 2011 - 2012

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 12/10/2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 từ năm 1999 - 2011 để xem.