10 dạng tích phân ôn thi trong đề thi đại học

10 dạng tích phân ôn thi trong đề thi đại học
Tài liệu gồm 114 trang,bao gồm 10 dạng tích phân thường gặp nhất trong các kì thi đại học, hướng dẫn chi tiết nhiều phương pháp giải từng dạng khác nhau với ví dụ cụ thể được lấy từ các đề thi đại học những năm trước, bám sát cấu trúc đề thi đại học, thật sự là cuốn sách cần thiết để các bạn lấy điểm từ bài tích phân trong đề thi đại học