Lịch công tác tuần 18

Lịch công tác tuần 18
KỀ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18 (Từ ngày 7/12/2015 đến ngày 13/12/2015)
 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Trực LĐ

Nội dung

Trực LĐ

Nội dung

HAI/14-12

Ô. Toại

Chào cờ: Tập trung học sinh, Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

Ô.Bình

Chào cờ: Tập trung học sinh, Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

BA/15-12

Ô.Bình

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

Ô.Thành

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

TƯ/16-12

Ô.Thành

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

Ô. Toại

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

NĂM/17-12

Ô.Thành

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

Ô. Toại

15h00 Họp chi bộ: Kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên và kết nạp Đảng viên mới. Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1. Khối 10 dự kiến xếp loại hạnh kiểm

SÁU/18-12

Ô. Toại

Chủ tịch công đoàn và 1 đ/c ban chấp hành công đoàn phụ trách uỷ ban kiểm tra đi tập huấn tại trường THPT Nguyễn Huệ - Hà Đông, Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

Ô.Bình

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1

BẢY/19-12

Ô.Bình

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1. Khối 12 dự kiến xếp loại hạnh kiểm

Ô.Thành

Các bộ môn tiến hành kiểm tra học kỳ 1. Duyệt hạnh kiểm các lớp

CN/ 20-12

 

 

 

 

 

Tác giả: admin