Lịch công tác tuần 14

KỀ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14  (Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)

KỀ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 (Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)

KỀ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 (Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)

TRƯỜNG THPT VÂN CỐC


KỀ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14

(Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Trực LĐ

Nội dung

Trực LĐ

Nội dung

HAI/16-11

Ô. Toại

Chào cờ: Tập trung học sinh

Ô.Bình

Chào cờ: Tập trung học sinh

BA/17-11

Ô.Bình

8h00 họp ban thi đua nhà trường xét thi đua đợt 20/11- Thành phần: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, Các tổ trưởng

Ô.Thành

 

TƯ/18-11

Ô.Thành

Ô. Toại, B. Toan dự kỷ niệm 20/11 tại Sở

Ô. Toại

Ô. Toại, B. Toan dự kỷ niệm 20/11 tại Sở

NĂM/19-11

Ô.Thành

Kỷ niệm 20/11. Yêu cầu cán bộ giáo viên đến dự đầy đủ, đúng giờ (7h15)

Ô. Toại

Hoạt động kỷ niệm 20-11 (Nghỉ học)

SÁU/20-11

Ô. Toại

Hoạt động kỷ niệm 20-11 (Nghỉ học)

Ô.Bình

Hoạt động kỷ niệm 20-11 (Nghỉ học)

BẢY/21-11

Ô.Bình

Học văn hoá bình thường

Ô.Thành

Học văn hoá bình thường

CN/ 22-11