THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH
Thông báo về việc tập trung học sinh đầu năm học
Để chuẩn bị cho năm học mới  2015 – 2016.
Trường THPT Vân Cốc thông báo như sau:
1. Đối với những học sinh đã nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Vân Cốc năm học 2015 - 2016:
Có mặt tại trường vào hồi 14h00 ngày 6/8/2015 để nhận lớp và nghe phổ biến kế hoạch bước vào năm học mới.
2. Đối với học sinh khối 10 và 11 năm học 2014 – 2015:
Có mặt tại trường vào hồi 7h30 ngày 6/8/2012 để chuẩn bị năm học mới.