Những hình ảnh về hội thi trò chơi dân gian cụm

Ngày 20/12/2009 tại trường THPT Phúc Thọ đã tổ chức thành công hội thi trò chơi dân gian dành cho học sinh THPT cụm trường Phúc Thọ-Đan Phượng. Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh của hội thi này.

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC ĐỘI CHƠI KÉO CO

 

VÀ CÁC EM HẾT SỨC NHIỆT TÌNH TRONG TRÒ CHƠI NHẢY BAO BỐ

TIẾP THEO LÀ ĐẬP NỒI ĐẬP NIÊU