Lễ bổ nhiệm hiệu trưởng THPH Vân Cốc

Lễ bổ nhiệm hiệu trưởng THPH Vân Cốc
Ngày 22 tháng 12 năm 2016. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội công bố và trao Quyết định Hiệu trưởng Trường THPT Vân Cốc cho thầy giáo Nguyễn Văn Thành-Bí thư Chi bộ- Phó hiệu trưởng phụ trách trường.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
.Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
.