LỊCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

LỊCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG
Trường THPT Vân Cốc thông báo THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT ĐẦU KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 Căn cứ thông báo lịch chuyển trường của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường THPT Vân Cốc thông báo lịch xét duyệt chuyển trường đợt đầu học kỳ 2 (đối với trường hợp chuyển trong thành phố) năm học 2015 – 2016 như sau:
 1. Lịch tiếp nhận hồ sơ:

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày

 • Ngày 29/12/2015: Tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đến
 • Ngày 30/12/2015: Tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đi

  *  Địa điểm: Văn phòng nhà trường

  *  Người tiếp nhận hồ sơ: Đ/C Hoàng Thị Phương Nga – Văn thư

  2) Thành phần hồ sơ:

  * Hồ sơ xin chuyển đến:

  - Đơn xin chuyển trường: Mẫu M3

  - Giấy giới thiệu chuyển trường; Mẫu M4 (có ý kiến của trường nơi đi)

  - Bảng điểm học kỳ 1 có xác nhận của trường nơi đi.

  * Hồ sơ xin chuyển đi:

  - Đơn xin chuyển trường: Mẫu M3

  3) Lịch trả hồ sơ chuyển đi

  Sau khi lãnh đạo nhà trường duyệt, sẽ tổ chức trả hồ sơ cho học sinh chuyển đi.

  * Thời gian: 01 ngày: Ngày 05/01/2016

  * Địa điểm: Phòng văn thư nhà trường

  * Người trả: Đ/c Hoàng Thị Phương Nga

  Ghi chú: Những trường hợp chuyển đến sau khi được sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội duyệt phải về trường cũ lấy toàn bộ hồ sơ gồm:

 • Học bạ THPT (bản chính)
 • Giấy khai sinh (bản sao)
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10
 • Bìa hộ khẩu (bản phô tô có chữ ký của ban tuyển sinh trường)
 • Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10
 • Các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích khác (nếu có)

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho học sinh đó.

    Mẫu biểu tải tại đây