Khai mạc giải bóng đá trường thpt vân cốc

Khai mạc giải bóng đá trường thpt vân cốc
Trong không khí sôi nổi của giải đấu, các đội đã tập trung đông đủ để dự lễ khai mạc
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và ngoài trời.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây, bầu trời và ngoài trời