Kết quả hội thi GVG trường THPT Vân cốc-cụm Đan Phượng- Phúc Thọ

Kết quả hội thi GVG trường THPT Vân cốc-cụm Đan Phượng- Phúc Thọ
Ngày 15/11/2018 cụm trường Đan Phượng- Phúc Thọ tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019
Gồm các môn thi Công nghệ, Toán, Ngoại ngữ
kết quả của trường THPT Vân Cốc
Giải nhất công nghệ: GV- Đoàn Thị Lưu
Giải nhì công nghệ: GV- Lê Thu Giang
Giải ba Toán: Giáo viên Dương thị Hiền
Giải ba Tiếng Anh: Giáo viên- Trần Thị Hương

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Huong Tran và Dương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyen Dieu Linh, Đặng Thị Thu Hà, Dương Hiền và Thùy Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Thùy Nguyễn, Đặng Thị Thu Hà, Mẫu Đơn, Dương Hiền và Huong Tran, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyen Dieu Linh, Đặng Thị Thu Hà, Dương Hiền và Thùy Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Dương Hiền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Mẫu Đơn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: Dương Hiền, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyen Dieu Linh, Đặng Thị Thu Hà, Dương Hiền và Thùy Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời