Hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy trường THPT Vân Cốc ngày 21/4/2019

Hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy trường THPT Vân Cốc ngày 21/4/2019
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, cây, giày, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, giày, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, giày, sân bóng rổ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngọn lửa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, cây, giày, sân bóng rổ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
admin