Hình ảnh chia tay đồng chí Hoàng Văn Toại- Hiệu trưởng nhà trường về nghỉ hưu

Hình ảnh chia tay đồng chí Hoàng Văn Toại- Hiệu trưởng nhà trường về nghỉ hưu
Hình ảnh chia tay đồng chí Hoàng Văn Toại- Hiệu trưởng nhà trường về nghỉ hưu ngày 1/3/2016
admin