Công văn về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Công văn về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
Thực hiện Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/8/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (BHYT HSSV); Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/9/2015 của UBND Thành phố về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2015 - 2016. Sở GD & ĐT yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai các nội dung.
Đề nghị xem nội dung chi tiết tại file đính kèm
.
 
Tải file đính kèm tại đây (pdf)