Chương trình du lịch hè 2013 trường THPT Vân Cốc

Chương trình du lịch hè 2013 trường THPT Vân Cốc
Ban tổ chức tham quan du lịch hè 2013 thông báo: Nhà trường đã ký hợp đồng với công ty du lịch Nam Việt tổ chức cho cán bộ giáo viên nhà trường đi tham quan du lịch tại Cát Bà vào các ngày 15, 16,17 tháng 7 năm 2013. Những đồng chí đã đăng ký đi có mặt tại trường vào hồi 3h45 ngày 15 tháng 7 năm 2013 để đến 4 h00 Xe của công ty du lịch bắt đầu chuyển bánh đưa các đồng chí đến địa điểm du lịch. Lịch trình chi tiết đề nghị các đồng chí tải về tại đây