các bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ cho thuê vpssửa laptop uy tín tại hà nội uy tín với hàng nghìn khách hàng đã lựa chọn và tin dùng?

Menu

Thông kê

  • Đang truy cập: 75
  • Hôm nay: 13934
  • Tháng hiện tại: 13934
  • Tổng lượt truy cập: 9934746

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cụm

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/11/2015 09:23 - Người đăng bài viết: c3vancoc
Số: 04 /KH-CĐP-PT Về tổ chức Hội thi GVG các môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học cấp cụm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CỤM ĐAN PHƯỢNG – PHÚC THỌ
 
Số:  04 /KH-CĐP-PT
Về tổ chức Hội thi GVG các môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học cấp cụm
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
                    Hà Nội, ngày 05 tháng 11  năm 2015
Kính gửi: Các trường THPT trong cụm Đan Phượng – Phúc Thọ
 
 
Căn cứ Hướng dẫn số 9111/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THPT năm học 2014-2015;
Căn cứ Hướng dẫn số 9552/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/9/2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về tổ chức Hội thi GVDG thành phố môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học năm học 2015-2016;
Cụm Đan Phượng – Phúc Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi các bộ môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học cấp cụm như sau:
 
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường THPT. Hội thi được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THPT tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.
2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo; Thông qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành.
3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục các môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung.
4. Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. Hội thi năm học này cần quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
II . ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
     - Giáo viên bộ môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THPT trong cụm.
- Mỗi trường chọn 01 giáo viên bộ môn Ngữ văn, 01 giáo viên bộ môn Địa lý, 01 giáo viên bộ môn Tin học dự thi cấp cụm.
2. Điều kiện dự thi
          - Giáo viên tham dự Hội thi cấp cụm phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được tuyển chọn qua vòng thi ở cấp trường.
 
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
     Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi 3 môn Ngữ văn, Địa lý, Tin học tại trường THPT Phúc Thọ vào ngày 27 tháng 11 và ngày 04 tháng 12 năm 2015. Mỗi giáo viên tham dự Hội thi thực hành dạy 02 tiết: 01 tiết bắt buộc và 01 tiết tự chọn.
1. Tiết bắt buộc
          a. Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2015
          b. Tên bài thi
+ Môn Ngữ văn:
Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (Văn 10, tiết 43)
+ Môn Địa lý:
Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
(Địa lý 10, tiết 38 )
+ Môn Tin học:
Cấu trúc lặp (Tin học 11, tiết 13 )
2.Tiết tự chọn
          Tổ chức thi vào ngày 04 tháng 12 năm 2015
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị của các trường
          - BGH các trường trong cụm tổ  chức thi tại trường, lựa chọn giáo viên đi thi cấp cụm, BCH Công đoàn cùng với BGH động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi thi cấp cụm
          - Các trường lập danh sách giáo viên dự thi theo mẫu M1; giám khảo chấm thi theo mẫu M2 và danh sách đoàn tham gia hội thi theo mẫu M3.
2. Thống nhất bài dạy
          Ngày 05 tháng 11 cụm tổ chức họp các nhóm trưởng của các nhóm Ngữ văn, Địa lý, Tin học của các trường THPT trong cụm để thống nhất chọn bài dạy.
3. Bốc thăm giờ dạy, lớp dạy và tiếp xúc học sinh
          - Đúng 10h15’ ngày 26/11/2015 các đồng chí giáo viên dự thi môn Tin học có mặt tại phòng Hội đồng trường THPT Phúc Thọ để nhận phòng thi (mỗi trường được bố trí 01 phòng dạy và 01 phòng chuẩn bị), bốc thăm thứ tự các tiết dạy, lớp dạy cho cả 3 môn thi của trường mình.
          - Đúng 10h45’ ngày 26/11/2015  các đồng chí giáo viên dự thi môn Tin học tiếp xúc học sinh tại phòng học của các lớp.
          - Đúng 15h30’ ngày 26/11/2015  các đồng chí giáo dự thi môn Ngữ văn tiếp xúc học sinh tại phòng học các lớp và đúng 16h15’ các đồng chí giáo viên môn Địa lý tiếp xúc học sinh tại phòng học các lớp.
Cụm thống nhất mỗi lớp chọn 32 học sinh để thực hành tiết dạy, trường THPT Phúc Thọ sẽ cung cấp danh sách lớp có điểm của 3 môn Ngữ văn, Địa lý, Tin học và số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp để việc tìm hiểu học sinh được thuận lợi.
4.Tổ chức hội thi
a. Thi tiết bắt buộc vào ngày 27/11/2015 với  lịch cụ thể như sau:
- 6h30: Họp Ban giám khảo
- 7h00: Khai mạc hội thi
- 7h30-8h15: Thi tiết 1
         - 8h30-9h15: Thi tiết 2
          - 9h30-10h15: Thi tiết 3
- 10h30-11h15: Thi tiết 4
                (Từ 11h30 đến 13h30: Liên hoan, nghỉ trưa)
          - 13h30-14h15: Thi tiết 5
          - 14h30-15h15: Thi tiết 6
          - 15h30-16h15: Thi tiết 7
          - 16h30: BGK thống nhất đánh giá
- 17h00: Công bố kết quả.
b. Thi tiết tự chọn vào ngày 04/12/2015
          - 7h30: Khai mạc
          - 8h00: Bắt đầu thi
          - 10h00: Tổng kết, trao giải Hội thi
 
c. Địa điểm thi: Trường THPT Phúc Thọ
 
V. MỘT SỐ LƯU Ý                
          - Thời gian thực hiện tiết dạy: 45 phút, giáo viên không được dạy trước bài thi tại chính lớp giáo viên đăng ký dự thi, không yêu cầu học sinh có sự chuẩn bị quá mức bình thường ảnh hưởng tới học tập các môn khác; giáo viên không tiếp xúc riêng với các thành viên BGK trước, sau khi thi.
          - Tiết dạy phải thể hiện được tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và thể hiện rõ đặc trưng bộ môn, sử dụng hợp lý thiết bị, đồ dùng dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm đồ dùng dạy học phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy.
          - 6h30 ngày 26/11/2015: mỗi giáo viên dự thi nộp cho Ban tổ chức 7 bộ giáo án của tiết dạy bắt buộc, niêm phong, ghi rõ họ tên giáo viên, đơn vị công tác, đồng thời nộp bảng liệt kê thành tích cá nhân (Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp sở trở lên) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và các minh chứng (bản phô tô)
- Cơ cấu giải: Mỗi môn gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 05 giải Ba. Các đồng chí giáo viên đạt giải Nhất và giải Nhì sẽ được chọn để tham gia vòng thi cấp thành phố. Nếu có 2 giáo viên bằng điểm nhau và cùng xếp thứ nhất hoặc cùng xếp thứ 2 thì Ban giám khảo tiến hành chấm giáo án, nếu điểm giáo án cũng bằng nhau thì xét thành tích (chỉ xét thành tích có xác nhận và minh chứng mà giáo viên dự thi đã nộp lúc 6h30’), nếu thành tích bằng nhau thì người trẻ nhường người già, nếu cùng tuổi thì nam nhường nữ, nếu tất cả các tiêu chí trên đều bằng nhau thì bốc thăm để xếp giải nhất nhì cấp cụm và chọn giáo viên thi cấp Thành Phố.
           - Cụm cử các đồng chí lãnh đạo của các trường  phụ trách giám khảo của các môn thi như sau
          +) Đồng chí: Nguyễn Thị Hường-PHT trường THPT Tân Lập phụ trách giám khảo môn Ngữ văn
          +) Đồng chí: Bùi Tất Thành-PHT trường THPT Phúc Thọ phụ trách giám khảo môn Địa lý
          +) Đồng chí: Nguyễn Văn Thành-PHT trường THPT Vân Cốc phụ trách giám khảo môn Tin học   
- Các quy định cho Ban giám khảo chấm điểm sẽ được gửi trong phụ lục đính kèm.
- Bản dự trù kinh phí chi cho tổ chức cuộc thi được gửi kèm theo kế hoạch này.
* Đề nghị các trường THPT trong cụm triển khai thực hiện kế hoạch và phối hợp tốt  để Hội  thi đạt kết quả tốt đẹp.
 
 
 Nơi nhận:
- Như kính gửi
-Sở GD&ĐT Hà Nội(để báo cáo)
- Lưu: VT.
CỤM TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG THPT PHÚC THỌ
 
 
 
 
Khuất Cao Bắc
Từ khóa:

tổ chức, ngữ văn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm

Ảnh

This is an example of a HTML caption with a link.

http://c3vancoc.edu.vn/tmp/news_568_de-thi-thu-toan-2015_183-150.jpg

Bài viết xem nhiều